LOG PÅ

Vilkår og betingelser

Hvilke personlige data der registreres om dig.

 

Efter givet samtykke til registrering af dine oplysninger, vil der indhentes forskellige typer af data omkring brug af Perlen. Det vil foregå under registrering af den service der ønskes og under almindelig og hensigtsmæssig brug af produktet.

 

Følgende data omkring dig behandles:

 

- Personlige data, herunder navn, adresse, telefonnummer og email.

- Positioneringsdata fra Perlenl (GPS-koordinater for Perlens lokation.)

- Bevægelsesdata fra Perlenl ( tal-værdier fra Perlens gyroskopiske sensor)

 

Formålet for behandling af registreret data.

 

Personlige data som nævnt ovenfor benyttes til at tilbyde den bedste service til dit behov ved brug af Perlen. Nedenfor er de specifikke typer beskrevet ift. anvendelse hos os.

 

- Vi bruger dine personlige data for at administrere abonnement og betalingsaftale.

- Vi benytter positioneringsdata for at lokalisere din Perle, i tilfælde af aktiverede alarmsignaler.

- Vi benytter GPS-koordinater til tryghedszonen, når du ønsker at aktivere denne service.

- Vi benytter dine bevægelsesmønstre for at opretholde og øge god og korrekt funktion af Perlens evne til falddetektion. Dette er højde og højde-accelerationer ved din kropslig bevægelse under brug af Perlen. Ikke din geografiske position.

 

Lovlig registrering og behandling af personfølsom data. (Juridisk belæg og hjemmel.)

 

Almene persondata som navn adresse, telefonnummer og email benyttes kun til registrering af abonnement hos os, og sikres i vores data lagre efter de danske retmæssige foranstaltninger og krav til sikkerhed. Tilladelse til behandling af denne data, er givet ved Databeskyttelsesforordningens artikel 6, afsnit 1 litra b; og bestemmes for at sikre national og uafhængig tilsynsmyndighed, samt deres samarbejde.

 

Dine bevægelsesdata og positioneringsdata er klassificeret som personfølsom data. Vi behandler denne data alene for at tilbyde funktioner ved anvendelse af Perlen. Denne data sikres og overvåges efter nationale lovkrav herom. Behandling af personfølsom data tillades med belæg i Databeskyttelsesforordningens artikel 9 afsnit 2 litra a, hvorfor vi anmoder om samtykke når produktet tages i brug.

 

Sarita CareTech har oplysningspligt til Datatilsynet, hvis der sker brud på vores datasystemers sikkerhed, og kræver at denne myndighed gives indsigt i vores og dine personlige data. Dette forhold er givet ved Databeskyttelsesforordningens artikel 6 afsnit 1 litra c.

 

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

 

Vi behandler kun personfølsom data efter modtagelse af dit samtykke til dette. Samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage, ved at kontakte Sarita CareTech, Silkeborgvej 691, 8220 Brabrand. Dog har det ikke betydning for den behandling der allerede må være registreret og foretaget. Derfor vil effekt af denne handling kun gøre indflydelse fra det tidspunkt en tilbagetrækning sker.

 

Lagring og slettede personfølsom data.

 

Dine data gemmes i den tid der angives juridisk belæg til behandling af personlig data. Ved afslutning på abonnement, slettes data der er tilknyttet funktionsmæssigt brug af Perlen umiddelbart, og der registreres ikke yderligere data igennem Perlen.

 

Dine rettigheder

 

Databeskyttelsesforordningen giver alle registrerede følgende rettigheder, i forbindelse med behandling af informationer om dig. Ønskes en eller flere af disse benyttet, vil Sarita CareTech være til rådighed.

 

Ret til indsigt.

 

Du har ret til at se alle dine informationer som Sarita CareTech anvender, og kan frit benytte kontaktinformationer beskrevet til sidst i dette dokument.

 

Ret til ændring af informationer

 

Skulle eventuelle fejl i dine oplysninger forekomme, har du ret til at få disse korrigeret. Skulle informationer findes mangelfulde, har du også ret til at få opdateringer tilføjet.

 

Ret til at slette informationer.

 

Du har til enhver tid ret til at bede os slette alle de informationer er gemt, såfremt det er i overensstemmelse med erhvervsmæssige forpligtelser til nationale myndigheder.

 

Ret til begrænsning af databehandlinger.

 

Du har ret til at anmode om begrænsning af hvilke data der registreres og behandles omkring dig. Dog kan visse krav begrænse Sarita CareTech i hvilke service du kan modtage. Eventuelt er GPS data medvirkende til brug af tryghedszone.

 

Ret til at medtage dine data.

 

Der kan forekomme situationer hvor du ønsker at modtage informationer i et format til maskin-læsning, for at medbringe disse til en anden databehandler. Dertil har du ret til at modtage disse data i et ønsket format uden yderligere hindringer.

Du kan læse mere omkring rettigheder og vejledninger på Datatilsynets hjemmesider; www.datatilsynet.dk

Klageret til Datatilsynet.

 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse hos Datatilsynet, hvis du finder vores behandling af dine personlige oplysninger utilstrækkelig. Klage til Datatilsynet kan foretages fra denne hjemmeside.

 

Du kan også kontakte os. Din dataansvarlige:

 

Sarita CareTech ApS

Silkeborgvej 691

8220 Brabrand

 

CVR: 37 15 53 57

Phone: +45 60 70 49 77

Mail: kontakt@sarita.dk

www.sarita.dk

 

Sarita CareTech Aps l Silkeborgvej 691, 8220 Brabrand l CVR 37 15 53 57