Vilkår og Betingelser

1. Generelle betingelser for slutbrugeren

 

1.1 Introduktion til terminologi

I dette dokument, er nedenstående betingelser benyttet:

“Sarita” er et velfærdsteknologisk udviklende virksomhed kaldet Sarita CareTech ApS.

“Pearl” er det personlige nødkaldsteknologi, hvis formål er at forbedre kommunikationen mellem de ældre borgere og plejere. Pearlens egenskaber er en kaldeknap, tovejsopkald, GPS og faldregistrering.

“Sarita Family app” er en applikation til mobiltelefoner, hvori der modtages notifikationer fra Pearlen, beregnet til plejerene.

“Sarita Lighthouse” er en online platform, hvori institutioner kan opsætte informationer om brugeren af Pearlen samt plejerne.

 

 

Hensigtsmæssige brugere er:

-  Beboere i offentlig og privat plejehjem samt personalet ved disse.

- Private forbrugere, der ønsker at anvende Pearlen og/eller tilbyde hjælp til den person der ønsker at anvende Pearlen.

 

Begrænsning af brugere:

- Personer med Pacemaker eller anden implanteret elektrisk, medicinsk udstyr bør ikke anvende Pearl til falddetektion, samt anvende Pearlen, hvor det elektrisk, medicinske udstyr er indenfor en rækkevidde på 20 cm.

 

 

 

1.2 Typer af personlig data og deres indsamling

Efter at have modtaget dit samtykke til at benytte din personlige data, vil Sarita CareTech indsamle og gemme adskillige typer af personlig data fra dig. Vi indsamler din data i løbet af registreringen og mens du benytter vores produkter og services. Vi forarbejder følgende information omkring dig:

 

-Personlig information (navn, adresse, telefonnummer, email),

-Lokationsdata (GPS-data omhandlende lokationen af Pearlen),

-Bevægelsesmønstre fra Pearlen.

 

1.3 Formål med forarbejdning af personlig data

Indsamling af personlig information tillader os at give dig den bedste service. Læs nedenfor for at lære hvordan vi bruger specifikke typer af din data:

 

-Vi bruger personlig information  til at administrere din servicekonto og abonnementer,

-Vi bruger lokationsdata til at bestemme din lokation når Pearlen udløser alarmer,

-Vi bruger lokationsdata til at opsætte en sikkerhedszone,

-Vi bruger bevægelsesmønstre til at vedligeholde og forbedre faldregistreringssystemet i maskinelæringsaloritmen i Pearlen.

 

1.4 Retsgrundlag for forarbejdning af personlig data

Almindelig personlig data såsom navn, adresse, telefonnummer og email, bliver benyttet for at sikre, at vi er i stand til at gemme din personlig information i vores database. Forarbejdningen af denne information er baseret på paragraf 6 stk. 1(b) i EUs Persondataforordning.

 

Din lokations- og bevægelsesmønsterdata er følsom personlig information. Vi håndtere denne information udelukkende med hensyn til vores forbrugere og med et mål om, at sikre at vores forbrugere modtager den bedst mulige service. Håndtering af denne information er nødvendig for præstationen af Pearlens GPS-funktion. Forarbejdningen er baseret på paragraf 9 stk. 2(a) i EU’s Persondataforordning.

Hvis du ikke vil have, at Pearlen deler information omkring din lokation med de beregnede brugere, kan du slukke for GPS-funktionen i Sarita Family appen (privatforbrugere) eller Sarita Lighthouse platformen (Institutionsbrugere). Hvis du ikke er i stand til at slukke GPS-funktionen, venligst kontakt Sarita CareTech, så slukker vi det for din enhed.

 

Sarita CareTech er forpligtet til at informere Datatilsynet om overtrædelse og fejl i vores system, som har en direkte indflydelse på vores og/eller din personlig data baseret på paragraf 6 stk. 1(c) i EU’s Persondataforordning.

 

1.5 Samtykke og tilbagetrækning

Vi håndterer kun din personlig data, hvis vi modtager dit samtykke til at opbevare og benytte det. Samtykkeerklæringen kan altid blive trukket tilbage ved  at kontakte Sarita CareTech, Silkeborgvej 765A, 8220 Brabrand or via email data@sarita.dk. Dog påvirker dette ikke lovligheden af dataforarbejdningen der allerede har fundet sted. tilbagetrækningen af samtykke træder derfor kun i kraft fra tidspunktet af tilbagetrækningen.

 

1.6 Lagring og sletning af personoplysninger.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe vi har juridisk pligt til behandle dem og give dig vores tjenester. Ved annullering af dit abonnement, vil vi ikke længere samle information om dig. Vi har en afdragsperiode på 3 måneder, før vi sletter dine oplysninger omkring tjeneste og Pearl funktionalitet, i tilfælde af at du ønsker at abonnere igen uden at miste relevante oplysninger.

 

Dine personoplysninger kan blive brugt til at forbedre tjenesten: Præcision af Pearlens faldregistrerings- algoritme. Hvis dine personoplysninger bliver brugt til at forbedre tjenesten, vil det foregå efter anonymisering af enhver data der kan lede til personidentifikation.

 

1.7 Dine rettigheder

Du har adskillige rettigheder, i henhold til Databeskyttelsesloven, omkring behandlingen af dine personlige informationer. Hvis du har brug for at udøve dine rettigheder, må du venligst kontakte os

 

1.8 Ret til at se informationer (ret til adgang)

Du har ret til at få adgang til de informationer vi har om dig. Du kan se de informationer vi har om dig på din Sarita Lighthouse profil (institutioner) eller på din Sarita webshop profil (private kunder. Hvis du har problemer med at få adgang til disse informationer, må du venligst kontakte os (se kontaktoplysningerne nedenfor).

 

1.9 Ret til korrektion af informationer

Hvis du har bemærket at vi har opsamlet ukorrekte personlige oplysninger om dig, er du berettiget til at få dem rettet. Du har også ret til at supplerer dine personlige oplysninger, hvis det ville fuldende dine personlige oplysninger, eller få dem opdateret.

 

1.10 Ret til at slette

Du har ret til at anmode om at få slettet dine personlige data. Dine igangværende tjenester vil blive afsluttet når du anmoder om dette.

 

1.11 Ret til begrænset håndtering af personoplysninger

Du har ret til at få håndteringen af dine personoplysninger begrænset. Manglen af personoplysninger kan have indflydelse på hvilke tjenester vi kan tilbyde til dig, hvilket begrænser produktfunktioner som vi tilbyder, som f.eks. GPS-lokalisering data.

 

1.12 Ret til at tage dine personoplysninger med dig i specielle tilfælde

I nogle tilfælde, har du ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, ofte brugt og maskinlæsbart format, og have ret til at få dine personoplysninger overført fra en data kontrollør til en anden uden problemer. Du kan læse mere om dine rettigheder omkring registreret data i Datatilsynets vejledning, eller på www.datatilsynet.dk.

 

1.13 Hvis du vil klage til datatilsynet.

Du har på ethvert tidspunkt ret til, at appellerer til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke overholder datalovgivningens bestemmelser. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes hos www.datatilsynes.dk.

 

1.14 Du kan kontakte os som data kontrollør:

Sarita CareTech ApS

Silkeborgvej 765A

8220 Brabrand

CVR: 37 15 53 57

Tlf: +45 60 70 49 77

Mail: data@sarita.dk

 

 

 

2. Generelle betingelser for Hjemmeside og Webshop brugere

 

Læs disse Vilkår og Betingelser omhyggeligt, før du bruger www.sarita.dk eller www.sarita.eu, der drives af Sarita CareTech ApS. Vi tilbyder en række tjenester. Med hensyn til webshoppen tilbyder  vi service i form af køb af produktet. Webshoppen består af priser, billeder og navne på Pearlerne.

 

Produktet består af en wearable (Pearl) med indbygget elektronik, der muliggør forskellige funktioner, som er angivet nedenfor. Derudover består produktet af en magnetplade til montering af Pearlen på tøjet, en ladestation til opladning af den Pearlen og en tilhørende strømforsyning. Med hensyn til hjemmesiden leverer vi service i form af at give information om brugen af produktet og funktionerne. Derudover leverer vi kontaktoplysninger.

 

Funktionerne i Pearlen består af tre automatiserede funktioner og en manual.

- GPS-lokalisering

- Faldregistrering

- Tovejsopkald

- Kaldeknap

 

 

 

Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår. Disse betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten eller hjemmesiderne. Ved at få adgang til eller bruge tjenesten eller hjemmesiderne, accepterer du at være bundet af disse betingelser. Hvis du er uenig i nogen del af betingelserne, har du muligvis ikke adgang til Tjenesten eller hjemmesiderne.

 

 

2.1 Aftale

Ved at bruge www.sarita.dk, www.sarita.eu, accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, skal du ikke bruge disse hjemmesider.

 

BEMÆRK: Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Medmindre andet er angivet, træder ændringsforslag straks i kraft. Gennemgå disse vilkår og betingelser med jævne mellemrum. Din fortsatte brug af hjemmesiderne eller tjenesten efter udgivelse af ændringer, udgør din accept af de reviderede vilkår og betingelser, samt rimeligheden af disse standarder for bemærkelse af ændringerne. For din information blev denne side sidst opdateret fra datoen øverst på siden med vilkår og betingelser.

 

 

2.2 Fortrolighedspolitik

Læs vores fortrolighedspolitik (se nedenfor), som også regulerer dit besøg på denne hjemmeside, for at forstå vores praksis.

 

2.3 Konti

Når du opretter en konto hos os, skal du angive oplysninger, der er nøjagtige, komplette og aktuelle. Undladelse af dette udgør en overtrædelse af Vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores Tjeneste. Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til Tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, hvad enten din adgangskode er hos vores Tjeneste eller en tredjeparts tjeneste. Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal underrette os straks, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

 

2.4 Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere adgang til vores Tjeneste øjeblikkeligt uden forudgående varsel eller forpligtelse  af en grund, samt uden begrænsning, hvis du overtræder Vilkårene. Alle bestemmelser i Betingelserne, der efter deres natur skulle overleve opsigelse, vil overleve opsigelse, herunder, uden begrænsning af, ejerskabsbestemmelser, garantibeskyttelse, erstatning og ansvarsbegrænsninger.

 

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge Tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du afbryde brugen af Tjenesten.

 

2.5 Ændringer

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores vurdering.

 

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge tjenesten, efter at disse revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

 

2.6 Linkede Hjemmesider

Dette websted kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder. Disse linkede sider leveres udelukkende som en bekvemmelighed for vores besøgende. Sådanne linkede sider er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og godkender ikke indholdet af sådanne linkede websteder, herunder oplysninger eller materiale, der findes på sådanne linkede sider. Du bliver nødt til at træffe din egen uafhængige vurdering af din interaktion med disse linkede sider.

 

2.7 Copyright og Varemærke

SARITA (018069826) er et varemærke tilhørende dette firma, Sarita CareTech ApS, og er registreret hos (Den Europæiske Unions Intellektuel Ejendomskontor) EUIPO.

 

Alle titler, indhold, udgiver navne, varemærker, kunst og tilknyttede billeder er varemærke- og/eller copyright materiale fra deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

2.8 Intellektuel Ejendomsret og Krænkelse af Rettigheder

Det er vores politik at reagere hurtigt på krav om krænkelse af intellektuel ejendom. Vi vil straks behandle og undersøge meddelelser om påstået krænkelse og træffe passende handlinger i henhold til gældende lov om intellektuel ejendom. Meddelelser om påstået overtrædelse skal rettes til os via e-mail på contact@sarita.dk.

 

 

2.9 Lovgivning

Disse vilkår styres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning uden hensyntagen til dens konflikt med lovbestemmelser.

 

Vores manglende håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i disse betingelser vil ikke blive betragtet som en afkald på disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse betingelser gældende. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores tjeneste, webstederne og erstatter alle forudgående aftaler, vi måtte have mellem os om tjenesten eller webstederne.

 

 

2.10 Betaling

Sarita CareTech modtager betaling med VISA, VISA Electron, Mastercard og Paypal. Betalingen trækkes på købstidspunktet. Beløbet anføres på betalingssiden, før købet er afsluttet.

 

Alle beløb, der er angivet på webshoppen, er i danske kroner og inkluderer moms.

 

Sarita CareTech bruger en pålidelig betalingsserver, der krypterer dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) -protokol. På denne måde kan dine kortoplysninger ikke læses.

 

 

2.11 Levering

Sarita CareTech sender ordrerne på alle arbejdsdage. De ordrer, der er købt før middag (12.00), sendes samme dag.

 

 

3. Fortrolighedspolitik på Saritas hjemmesider

Sarita CareTech Aps driver hjemmesiderne www.sarita.dk og www.sarita.eu, som leverer servicene nævnt i sektion 3.

Denne side benyttes til at informere besøgende på hjemmesiden om vores politik omhandlende indsamling, brug og offentliggørelse af personlig information, hvis nogen beslutter sig for at benytte vores services.

Hvis du beslutter dig for at benytte vores services, accepterer du indsamlingen og brugen af information relateret til denne politik. Den personlig information vi indsamler benyttes til at levere service samt forbedre den. Vi bruger eller deler ikke din information men nogen, undtagen som beskrevet i fortrolighedspolitikken. Vilkårene brugt i denne fortrolighedspolitik har samme mening som i vores vilkår og betingelser, der er tilgængelig gennem www.sarita.dk medmindre andet er defineret i denne fortrolighedspolitik.

 

3.1 Informationsindsamling og -brug

For en bedre erfaring af at bruge vores services, kræver vi muligvis at du giver us specifikke personlig identificerbare informationer, inklusiv men ikke begrænset til; dit navn, dit telefonnummer og dit postnummer. Denne information som vi indsamler, vil blive brugt til at kontakte eller identificere dig.

 

3.2 Log Data

Vil vil gerne informere dig om, at hver gang du besøger vores services, indsamler vi informationen som din browser sender til os, kaldet LogData. Denne LogData inkluderer muligvis informationer såsom din computers internetprotokol (“IP”) adresse, browserversion, sider af vores services som du besøger, tid og dato for dit besøg, tiden brugt på disse sider samt andet statistik.

 

3.3 Cookies

Cookies er filer med en lille mængde af data, der ofte bliver brugt som et anonymt og unikt id. Disse bliver sendt til din browser fra hjemmesiden du besøger og bliver opbevaret på din computers harddisk.

Vores hjemmeside benytter “cookies” til at indsamle information og forbedre vores services. Du har valget til enten at acceptere eller afvise disse cookies vide hvornår en cookie bliver sendt til din computer. Hvis du vælger at afvise vores cookies, har du muligvis ikke adgang til dele af vores service.

 

3.4 Tjenesteudbydere

Vi ansætter muligvis tredjepart virksomheder og individuelle af følgende grunde:

Til at facilitere vores service;

Til at levere service på vores vegne;

Til at udføre servicerelaterede services eller; or

Til at assistere os i at analysere hvordan vores services bliver brugt.

Vi vil gerne informere forbrugere af vores services, at disse tredjeparter har adgang til jeres personlig information. Formålet med dette er, at de udfører arbejde givet til dem på vores vegne. Dog er de forpligtet til ikke at offentliggøre eller benytte informationen til andre formål.

 

3.5 Sikkerhed

Vi værdsætter din tillid i forbindelse med at give us din personlig information, således at vi stræber efter at benytte kommercielt acceptable midler til at beskytte det. Men husk, at ingen form for transmissionsmetode over internettet eller elektronisk opbevaringsmetode er 100% sikker og pålidelig, og vi kan derfor ikke garantere absolut sikkerhed.

 

3.6 Links til andre sider

Vores services indeholder muligvis links til andre sider. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive videresendt til den side. Bemærk at disse eksterne sider ikke bliver drevet af os. Vi rådgiver derfor kraftigt, at du gennemgår fortrolighedspolitikken af disse sider. Vi har ingen kontrol over og påtager intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikken eller praksisserne af alle tredjepartshjemmesider eller -services. Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

 

3.7 Børns privatliv

Vores services henvender sig ikke til personer under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst personlig identificerbare informationer fra børn under 13 år. I tilfælde af, at vi opdager at et barn under 13 år har givet os personlig information, slettes dette øjeblikkeligt fra vores servere. Hvis du er forælder eller værge og du er blevet gjort opmærksom på, at dit barn har givet os personlig information, kontakt os venligst, så vi kan foretage de nødvendige handlinger.

 

3.8 Ændringer til denne fortrolighedspolitik

Vi opdaterer muligvis vores fortrolighedspolitik fra tid til anden. Således, råder vi dig til at gennemgå denne side periodisk for ændringer. Vi underretter dig om ændringer, ved at indlægge den nye fortrolighedspolitik på denne side. Disse ændringer træder i kraft i det øjeblik de bliver indsendt herinde.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores fortrolighedspolitik, så skal du ikke tøve med at kontakte os gennem mail:t kontakt@sarita.dk.

 

4. Fortrolighedspolitikken af mobil applikationer

 

Vores applikation driver hjemmesiden www.sarita.dk og mobilapplikationen Sarita Family (tjenesten). Denne side vil informerer dig om vores virksomhedspolitik omkring samlingen, behandling og videregivelsen af personoplysninger, når du bruger vores tjeneste og de valg du har associeret med de oplysninger.

 

Vi bruger dine oplysninger til at give og forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten, accepterer du samlingen og håndteringen af information, som er i overensstemmelse med denne politik.  Med mindre andet er defineret i denne fortrolighedspolitik, betingelser, som er brugt i fortrolighedspolitikken, har samme betydning som i Betingelser og Vilkår.

 

4.1 Samling og håndtering af information.

Vi samler flere forskellige typer af information for adskillige grunde for at give og forbedre vores tjeneste til dig.

 

4.2 Typer af indsamlet information

4.2.1 Personoplysninger

 

Mens du bruger vores tjeneste, kan vi spørge dig om at give os specifikke personligt identificerbar information, som vi kan bruge til at identificere dig (Personoplysninger) Personligt identificerbar information kan omfatte, men er ikke begrænset af:

 

Email adresse

Fornavn og efternavn

Telefonnummer

Adresse, Region, Postnummer, By,

Cookies og brugsdata

 

4.2.2 Brugsdata

 

Vi kan også indsamle information ,som din browser sender, når du besøger vores hjemmeside eller når du får adgang  til tjenesten ved brug af mobile enheder (“Brugsdata”).

 

Denne brugsdata kan omfatte informationer, som din computers internetprotokoladresse (IP adresse), type af browser, browser versionen, sider af vores tjeneste som du besøger, tid og dato af dit besøg, antal tid brugt på siden, unikke enhedsidentifikatorer og diagnostiske data. Når du får adgang til vores tjeneste ved brug af mobilenheder, så kan denne Brugsdata omfatte informationer omkring typen af den mobilenhed du bruger, din mobil enheds unikke ID, IP adressen til din mobilenhed, din mobils operativsystem, typen af mobil internet browser du bruger, unikke enhedsidentifikationer og andre diagnostiske data.    .

 

4.2.3 Sporing & Cookie Data

Vi bruger cookies og lignedne sporingsteknologier til at spore din aktivitet på vores tjeneste og opbevarer specifikke informationer. Cookies er filer med lille mængder af data, som kan omfatte et unikt anonymt ID. Cookies bliver sendt til din browser fra hjemmesider og bliver opbevaret på din enhed. Sporingsteknologier, som også bliver brugt er beacons, tags og scripts for at indsamle og spore information og for at forbedre og analysere vores tjeneste. Du kan sætte din browser til at nægte alle former for cookies eller til at signalere når en cookie bliver sendt. Hvis du ikke accepterer cookies, er det muligt at du ikke kan bruge nogle af funktionerne af vores tjeneste.

Eksempler af cookies, som vi bruger:

 

Session Cookies. Vi bruger Session Cookies til at drive vores tjeneste.

Præference Cookies. Vi bruger Præference Cookies til at huske dine præferencer og andre indstillinger.

Sikkerhedscookies. Vi bruger Sikkerhedscookies for sikkerheds grunde.

 

4.2.4 Brug af Data

Vores applikation bruger indsamlet data for forskellige grunde:

 

For at give og vedligeholde tjenesten

For at underrette dig omkring ændringer til vores tjeneste

For at tillade dig til at deltage i vores tjenestes  interaktive funktioner, når du vælger at gøre det

For at give kundesupport

For at levere analyse og værdifuldt information så vi kan forbedre vores tjeneste to provide analysis or valuable information so that we can improve the Service

For at overvåge brugen af vores tjeneste

For at opdage, forhindre og addressere tekniske problemer

 

4.3 Overførelse af Data

Dine informationer, inklusive dine personoplysninger, kan blive overført, og vedligeholdt, til computere, som er lokaliseret uden for vores land, region, eller anden jurisdiktion, hvor databeskyttelseslove kan variere fra dine jurisdiktion. Hvis du er lokaliseret uden for Danmark og vælger at levere informationer til os, bemærk venligst at vi overfører informationen, inklusiv dine personoplysninger, til Danmark og behandler det der. din samtykke til denne fortrolighedspolitik efterfulgt af din indsendelse af denne slags information repræsenterer din aftale om denne overførsel.

 

Vores applikation vil gøre hvad der nødvendigt for at sikre dine informationers sikkerhed og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, vil der ikke ske nogen overførsel af dine personlige oplysninger til andre organisationer eller lande med mindre der er tilstrækkelig nok sikkerhed sat i plads.

 

4.4 Offentliggørelse af Data

4.4.1 Lovkrav

Dine personoplysninger kan blive offentliggjort i det tilfælde af at vores applikation dømmer det nødvendigt, for at kunne opfylde følgende:

For at overholde lovlig forpligtelse

For at beskytte og forsvare ejendomsrettighederne af vores applikation

For at forhindre eller undersøge  eventuelle ulovligheder i forbindelse med vores tjeneste

For at beskytte den personlige sikkerhed af brugere af vores tjeneste eller offentligheden

For at beskytte mod retsansvar

 

4.4.2 Datasikkerhed

Sikkerheden af vores data er vigtigt for os, men husk at ingen former for overførsel over internettet, eller former for elektronisk opbevaring er 100% sikker. Selvom vi stræber efter at bruge kommercielt acceptabelt metoder for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garanterer at de er fuldstændigt beskyttet.  The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

 

4.4.3 Tjenesteudbyderen

Vi kan bruge tredjepartsfirmaer og individuelle til at facilitere vores tjeneste. (Tjenesteudbyder), til at levere tjenesten på vores vegne, til at udføre tjeneste relaterede tjenester eller til og hjælpe os med at analysere hvordan vores tjeneste bliver brugt. Tredjeparterne har kun adgang til dine personoplysninger for at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtet til ikke at offentliggøre dem eller bruge dem for andre grunde.

 

4.5 Links til andre sider

Vores services indeholder muligvis links til andre sider. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive videresendt til den side. Bemærk at disse eksterne sider ikke bliver drevet af os. Vi rådgiver derfor kraftigt, at du gennemgår fortrolighedspolitikken af disse sider. Vi har ingen kontrol over og påtager intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikken eller praksisserne af alle tredjepartshjemmesider eller services

 

4.6 Børns Privatliv

Vores services henvender sig ikke til personer under 18 år. Vi indsamler ikke bevidst personlig identificerbare informationer fra børn under 18 år. I tilfælde af, at vi opdager at et barn under 18 år har givet os personlig information, slettes dette øjeblikkeligt fra vores servere. Hvis du er forælder eller værge og du er blevet gjort opmærksom på, at dit barn har givet os personlig information, kontakt os venligst, så vi kan foretage de nødvendige handlinger.

 

4.7 Ændringer til Fortrolighedspolitikken

Vi kan muligvis opdaterer vores fortrolighedspolitik. Vi vil informerer dig om ændringer ved at oplægge den nye fortrolighedspolitik på denne side. Vi vil informere dig via email og/eller via en notifikation i på vores tjeneste. Før ændringen bliver bekræftet, vil vi opdatere ikrafttrædelsesdatoen i toppen af fortrolighedspolitikken. Vi vil råde dig til og kigge efter ændringer i fortrolighedspolitikken. Ændringer til fortrolighedspolitikken er sat i kraft når de er lagt op på denne side. .

 

 

Kontakt Os

Hvis du har spørgsmål omkring Fortrolighedspolitikken, kontakt os venligst ved at besøge vores hjemmeside www.sarita.dk

 

 

 

5. Abonnementsbetingelser

 

5.1 Kundens betingelser

For at transaktionen på kundens kort skal kunne bekræftes, skal kriterierne for abonnementet opfyldes. Tidspunktet hvor transaktionen af abonnementet sker, skal være den samme hver måned og beløbet skal også stemme overens med abonnementsaftalen. Det samme beløb vil blive trukket hver måned, så længe kunden er bundet til den månedlige abonnementsaftale.  Når disse betingelser er blevet opfyldt, kan pengene blive overført fra kundens kort. 

 

5.2 Abonnementskvittering

Når du opretter et abonnement gennem Sarita Webshoppen, får du en kvittering på din bestilling via email adressen, som du tastede ind i købsprocessen. Denne mail vil inkludere de personlige informationer, som blev tastede ind, gyldigheden af abonnementet, hvilket produkt der blev bestilt og betalingsmetoden. 

 

5.3 Kortindehavers ansvars- og hæftelsforhold

Abonnementsaftalen er bindende så snart produktet er blevet betalt for. Dette gælder kun for månedsabonnementet, som skal betales én gang hver måned.  Kunden er herefter forpligtet til at betale for det månedlige beløb gennem abonnementsperioden. 

 

5.4 Fornyelse og sletning af kortnummer

For at forny eller slette kortnummeret på sin Sarita konto, skal kunden logge ind på sit Sarita konto, og ændre deres foretrukne betalingsmetode i indstillingerne. Derefter, vil kunden få en bekræftelseskvittering via deres e-mail. 

 

5.4 Opsigelse af abonnement

For at opsige sit Sarita Family abonnement, skal kunden logge ind på sit Sarita konto og ændre deres abonnementsaftale gennem indstillingerne. Derefter vil kunden få en bekræftelseskvittering, som inkluderer informationer om ophørsdatoen og den resterende gyldighedsperiode.  

 

 

OM SARITA

KONTAKT OS:

Produkt

Mandag til Fredag

9.00 - 17.00

Hvordan virker det?

Online butik

TELEFON

+45 60 70 49 77

For distributører og professionelle

E-MAIL

kontakt@sarita.dk

FØLG OS PÅ:

© Sarita CareTech ApS l Silkeborgvej 765A, 8220 Brabrand l CVR 37 15 53 57