LOG PÅ

DokkX er et nytænkende udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Gennem præsentationer og demonstrationer af forskellige teknologiske redskaber og hjælpemidler, skal DokkX fremme nysgerrigheden og kendskabet til teknologierne. Ved at føle, røre og lege med teknologierne skal borgere i alle aldre få bedre kompetencer til at bruge frihedsteknologier i hverdagen. Stedet skal afmystificere velfærdsteknologi og belyse hvordan teknologi som hjælpemiddel er en del af mange menneskers hverdag.

DokkX

Klejtrup Friplejehjem

Samskabelses partner, Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken. Et plejehjem hvor kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse er i fokus. Plejehjemmet er placeret i en moderne bygning i den nordlige del af Region Midtjylland, som bidrager med faciliteter for beboerne så de kan forblive aktive og glade.

KEA - Design og Teknologi

KEAs mål er at træne højtuddannede og professionelle designere, kommunikatorer og teknologer, som kan arbejde i et international sammenhæng. Målet er at blive et center for uddannelse, vidensudvikling og vidensdeling inden for Danmark og på tværs af landegrænserne.

Aarhus Friplejehjem

Samskabelses partner, Aarhus Friplejehjem. Et moderne plejehjem der bestræber sig på at give den bedste pleje for enhver beboer. Aarhus Friplejehjem værdsætter kontakten med mennesker, hvor plejehjemmets personale giver den assistance som er ideel for de borgere som ikke er i stand til at leve i eget hjem.

MTIC - Innovation Consortium

Projekt “Cirkulær ledet samskabelse. 2. generations udvikling af velfærdsteknologi” i samarbejde med MTIC. Fokus fra Saritas side er GPS teknologiens gavn i assisteret levefaciliteter og udendørs områder.

Himmerlands HjemmeService

Samskabelses partner, Himmerlands HjemmeService ligger placeret i den nordlige del af Jylland. Himmerlands HjemmeService er leverandør af rengøring, personlig pleje og hverdagsrehabilitering. Med 65 medarbejdere er Himmerlands HjemmeService den største private hjemmepleje i området.

Plejeboliger Kristiansgården

Pilot partner, Plejeboliger Kristiansgården. Plejeboligerne i hvert hus er placeret omkring en fælles gård og hvert hus har et fælles køkken og opholdsstue. Der foretages en pilot ved plejeboligerne hvor der testes et innovativt datatransmissionssystem, som Sarita har udviklet for at forbedre indendørs lokation og batterilevetiden af andre produkter.

Telia Denmark

Samskabelses partner, Telia Danmark. Siden konkurrencen Telia Jump for sociale startups, hvor Sarita vandt førstepladsen, har telekommunikationsgiganten Telia støttet Sarita i udviklingen af en produktløsning for nye markeder.

Care-Call

Care-Call er en velfærdsteknologisk distributør der har en vedvarende interesse i Saritas produkter. I øjeblikket samarbejder begge parter om et pilotprojekt med Saritas løsning på et plejehjem.

Danish Technological Institute

Projektet “Faldforebyggelse med velfærdsteknologi” i samarbejde med Force og Teknologisk institut i Danmark. Fokus på faldforebyggelsesteknologi i samskabelse med relevante interessenter.

Sarita CareTech Aps l Silkeborgvej 691, 8220 Brabrand l CVR 37 15 53 57